تقلید صدای خوانندگان توسط امیرعباس گلاب در برنامه زنده + فیلم

امیرعباس گلاب شب پیش در برنامه شب آهنگی حامد آهنگی مهمان شده بود و طی صحبت های جالب نیز صدای خوانندگانی را تقلید کرد. واکنش کاربران نسبت به تیپ و استایل امیرعباس گلاب باورنکردنی بود.
امیرعباس گلاب

امیرعباس گلاب شب پیش در برنامه شب آهنگی حامد آهنگی مهمان شده بود و طی صحبت های جالب نیز صدای خوانندگانی را تقلید کرد. واکنش کاربران نسبت به تیپ و استایل امیرعباس گلاب باورنکردنی بود.

MASTwwww